Kontakt informasjon

Frøydis Lund Øyen

Kirkebyenga 39

2323  Ingeberg

Tlf.: 91 91 49 57

E-mail: fr-oeyen@online.no

Vedrørende eventuelt salg av valper, kontakt meg på telefon 🙂