Den 27.02.2017 ble det født 2 tisper etter Westieøyen At Lillyhammer (Wilma) og Terrawestie Team Trooper (Leon)

Her er de 1 dag gamle.

Og de vokser for hver dag. Her 4 dager.

Mor - Westieøyen At Lillyhammer (Wilma)

Far- Terrawestie Team Trooper (Leon)

Her er vi 5,5 uke.